96 – ALAK SURESİ TEFSİRİ

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA; Alâk suresi, Kur’an sıralamasına göre doksan altı, nüzul sırasına göre de birinci sure olup on dokuz ayetten ibarettir. Mekke’de nazil olmuştur. Kur’an’da geçen kelimelerin ne anlama geldiği,  Arapça Türkçe sözlüklerden değil, o kelimeye Kur’an…