Sıkça Sorulan Sorular

Cinler var mıdır? Varsa nasıl varlıklardır?

Cinler evet vardır. Ancak klasik anlayıştaki gibi görünmeyen başka boyutlardaki varlıklar değillerdir. Peki nedir Cin?

  • Allah Kuran da ; iradeli olarak sadece insanı yarattığını söylüyor
  • “Hani Rabbin meleklere muhakkak ben yeryüzünde bir halife (bir insan, Âdem) yaratacağım.” demişti (Bakara, 2/30).
  • Biz emaneti göklere, yerküreye ve dağlara teklif ettik, ama onlar bunu yüklenmek istemediler, ondan korktular ve onu insan yüklendi. Kuşkusuz insan çok zalim, çok bilgisizdir. (Ahzab , 33/72)
  • Kuran da hiç bir yerde CİN lerin cennete gideceği geçmez. Cinleri sadece cehennemliklerle anar.

Bu yüzden Cin ; Kuran da kafir, münafık, yoldan çıkmış tüm insanların ortak adı olarak kullanılır.

Melekler var mıdır? Varsa nasıl varlıklardır?

Elbette melekler vardır. Elbette meleklere inanmak iman etmek mümin olmanın temellerindendir. Ancak KURAN da ki melekler klasik anlayıştaki gibi kanatlı , dişi dünyaya gelip giden varlıklar değillerdir.

  • Melekler iradeli varlıklar değillerdir.
  • Kendilerine kodlanmş bilginin dışına kendi istekleri ile çıkamazlar. Onlara ne verilmişse onu yaparlar.
  • Dolayısı ile insanın emrine verilmişlerdir. İnsan kendisine verilen BİLGİ ve BİLGİYİ KULLANMA öğretisi ile melekleri kullanıp onlardan faydalanır. Bu yüzden Bakara, 2/34 de “Ve meleklere: ‘Adem’e secde edin’ dedik. İblis hariç (hepsi) secde ettiler. O ise, diretti ve kibirlendi, (böylece) kafirlerden oldu.” denilerek meleklerin ademe secde etmeleri yani insanlığın emrine verilmiş olmaları anlatılır.
  • Kuran da iki melekten bahsedilir. CEBRAİL ve MİKAİL. Bu iki melek tanımı evrendeki tüm insan dışı yaratılışı ve varlıkları özetleyen iki kavramdır.

CEBRAİL: Allah tan elçilerine gelen vahyi bilginin   ve evrende ki tüm varlıkların içindeki kodlanmış  bilginin adıdır. Ki  eşyanın içindeki bu bilgi Allah tarafından yaratılışta oraya konulmuştur. Allah o yüzden eşyanın  ve tüm evrende ki varoluşların RESUL lü ğüne de vurgu yapar. Yani eşyanın içindeki bilgi aracılığı ile de Allah a ulaşabilmeyi, yaratılışın gayesini anlayabilmeyi vurgular..

MİKAİL: Evrendeki insan haricinde görülen görülmeyen tüm herşey.

Yani Cebrail i software  Mikail i hardware gibi düşünün.

Bakara, (2/98): Her kim Allah’a, meleklerine, elçilerine, Cibril’e ve Mikail’e düşman ise, artık şüphesiz Allah da kafirlerin düşmanıdır.’

Yani Allah a ve peygamberlerine iman edeceksiniz ve aynı zamanda Cebrail ve Mikali e de. Yani: Evrenin , doğanın , yaratılış kanunlarına aykırı davranıp düzeni bozmayacaksınız. Bozarsanız diğer pek çok kavim gibi kendi sonunuzu  hazırlarsınız ve bu bozuşun akıbetinde doğru yodan sapmış  kişiler olarak ahiretinizi de helak edersniz.

 

Deve için insanları helak eden Allah bugünkü zulümlere sessiz mi kalıyor?

Allah ı toplumsal olaylara , insan hayatına direk müdahele eder gibi düşünürsek ; O nu tüm suç ve günahlarımıza ortak etmiş oluruz ki. haşa O her suçtan münezzehtir. Allah insan hayatına mudahale etmez. O insanı iki seçenekli olrak yaratmıştır. İradesi bu seçeneklerden birini seçme hakkını ve yetisini insana bırakmıştır..

Ahzab 33-72: “Gerçek şu ki, biz emanetleri göklere, yere ve dağlara sunduk da onlar bunu yüklenmekten kaçındılar ve ondan korkuya kapıldılar; onu insan yüklendi. Çünkü o, çok zalim, çok cahildir.”

Eğer Allah insan hayatına direk müdahale ederse imtihan olmanın gayesi ve anlamı ortadan kalkar. Elbetteki müdahale etmek Allah için isteseydi çok kolay olurdu. O dileseydi onun için zor olmazdı.. Dolayısı ile tarihin eski zamanlarında Allah bir deve yüzünden insanları  helak etmediyse şimdide zulmedenlerin zulumleri yüzünden onlara mudahale etmez. Bunun sorumluluğu insanlara aittir ve o bu zulumlerin cezasını beli bir zamana kadar ertelemiştir.

Fatır 35-45: Eğer Allah, yaptıkları dolayısıyla insanları (azab ile) yakalayacak olsaydı, (yerin) sırtı üzerinde hiç bir canlıyı bırakmazdı, ancak onları, adı konulmuş bir süreye kadar ertelemektedir. Sonunda ecelleri geldiği zaman, artık şüphesiz Allah kendi kullarını görendir.

İbrahim 14-42: (Ey Muhammed,) Allah’ı sakın zulmedenlerin yapmakta olduklarından habersiz sanma, onları yalnızca gözlerin dehşetle belireceği bir güne ertelemektedir.

Allah asla eksik ve çelişkili bir söz söylemez. Dünyada yaptıklarınızın cezasını ya da mükafatını öldükten sonraya erteledim diyorsa öyledir. O halde demekki HELAK ayetlerinin müteşabih  başka anlamları olmalıdır.