Cinler var mıdır? Varsa nasıl varlıklardır?

Cinler evet vardır. Ancak klasik anlayıştaki gibi görünmeyen başka boyutlardaki varlıklar değillerdir. Peki nedir Cin?

  • Allah Kuran da ; iradeli olarak sadece insanı yarattığını söylüyor
  • “Hani Rabbin meleklere muhakkak ben yeryüzünde bir halife (bir insan, Âdem) yaratacağım.” demişti (Bakara, 2/30).
  • Biz emaneti göklere, yerküreye ve dağlara teklif ettik, ama onlar bunu yüklenmek istemediler, ondan korktular ve onu insan yüklendi. Kuşkusuz insan çok zalim, çok bilgisizdir. (Ahzab , 33/72)
  • Kuran da hiç bir yerde CİN lerin cennete gideceği geçmez. Cinleri sadece cehennemliklerle anar.

Bu yüzden Cin ; Kuran da kafir, münafık, yoldan çıkmış tüm insanların ortak adı olarak kullanılır.