Nesh varmıdır?

İslam alimlerinin üzerinde çokça tartıştıkları ve malesef hemfikir olamadıkları önemi bir konudur. Klasik dini anlayış: Bazı ayetlerin bir diğer ayetler ile hatta sünnet ile kaldırıldığı ve hükmünün bitirildiğini söyler. Buna da delil olarak:

“Bakara 2-106: Biz, daha hayırlısını veya bir benzerini getirinceye (kadar) hiç bir ayeti neshetmez (hükmünü yürürlükten kaldırmaz) veya unutturmayız. Bilmez misin ki Allah, gerçekten herşeye güç yetirendir.” ayetini getirirler. Buna dayanarak da Allah ın bazı kuralları değiştirdiğini hatta bazı ayetleri unutturduğunu ve de hatta bazı ayetlerin peygamberin sünneti ile değiştirildiğini söylerler ki bu korkunç bir hata ve akla durgunluk verecek bir şirktir.

Haşa : Allah koyduğu kuralların hükmünün geçerlilik süresini bilemeyen bir ilah , bilse de tutarlı olmayan bir Allah konumuna sokulmaktadır. Öyle ki elçisi bile Allah ın ayetlerini nesh edebilir düzeltebilir hala Allah a yol gösterebilir demek manasına gelir ki bu İslami olamaz.

Necm 53-3: O, hevadan (kendi istek, düşünce ve tutkularına göre) konuşmaz.

Necm 53-4: O (söyledikleri), yalnızca vahyolunmakta olan bir vahiydir.

Bakara 106 da belirtilen “Biz daha iyisini  getirene kadar hiç bir ayetimizi  neshetmez derken evrendeki her şeye Allah ın ayetleri dendiğini bilmek gerek. İnsanın gelişmesi ile oluşan ve eşyanın içindeki BİLGİ nin açıpa çıkası ile daha iyisi ve daha gelişmişi onun yerini aldığı için ortaya çıkan bir nesh etmedir. Yani TRAKTÖR gelmiş SABAN işlevsiz kalmış ya da unutulmuştur gibi. Allah ın tabiattaki ayetlerine yerleştirdiği  BİLGİ  nin insan tarafından ortaya çıkartolması ve geliştirilmesi bahsedilmektedir.

Diğer yandan Yahudilere çift tırnaklı hayvanların iç yağlarının yasaklanması  konusunda olduğu gibi İSlam toplumu geldiğinde bu yasağın ortadan  kaldırıldığını savunuyorlar.!!! Allah Yahudilere kızmış ve onlara hayvanların iç yalarını haram etmiş. !!! BU olabilir mi* Allah bir topluma olan kızgınlığı ile fevri bir şekilde karar alıp sonra bunu değiştirir mi? Oysa Allah ın dini TEK dir. Durum öyle olsaydı o yasağın konulduğu zamanlardaki TEVRATA hakkı ile uyan Yahudiler demezler miydi ki: é! Allahım bizi günahımız ne? Bize neden haram kıldın?”…

Oysa durum çok daha başkadır. Yahudi toplumu  kedileri kafalarından HARAM lar HELAL ler kılıyorlardı. U yasak ta onların KENDİ KENDİLERİNE haram kıldığı bir yasaktır. Onlar kedi nefslerine zulmediyorlardı. Allah Kuran ı göndererek o kendi kendinize koyduğunuz haram vardı ya işte onu kaldırdım diyor.