Deve için insanları helak eden Allah bugünkü zulümlere sessiz mi kalıyor?

Allah ı toplumsal olaylara , insan hayatına direk müdahele eder gibi düşünürsek ; O nu tüm suç ve günahlarımıza ortak etmiş oluruz ki. haşa O her suçtan münezzehtir. Allah insan hayatına mudahale etmez. O insanı iki seçenekli olrak yaratmıştır. İradesi bu seçeneklerden birini seçme hakkını ve yetisini insana bırakmıştır..

Ahzab 33-72: “Gerçek şu ki, biz emanetleri göklere, yere ve dağlara sunduk da onlar bunu yüklenmekten kaçındılar ve ondan korkuya kapıldılar; onu insan yüklendi. Çünkü o, çok zalim, çok cahildir.”

Eğer Allah insan hayatına direk müdahale ederse imtihan olmanın gayesi ve anlamı ortadan kalkar. Elbetteki müdahale etmek Allah için isteseydi çok kolay olurdu. O dileseydi onun için zor olmazdı.. Dolayısı ile tarihin eski zamanlarında Allah bir deve yüzünden insanları  helak etmediyse şimdide zulmedenlerin zulumleri yüzünden onlara mudahale etmez. Bunun sorumluluğu insanlara aittir ve o bu zulumlerin cezasını beli bir zamana kadar ertelemiştir.

Fatır 35-45: Eğer Allah, yaptıkları dolayısıyla insanları (azab ile) yakalayacak olsaydı, (yerin) sırtı üzerinde hiç bir canlıyı bırakmazdı, ancak onları, adı konulmuş bir süreye kadar ertelemektedir. Sonunda ecelleri geldiği zaman, artık şüphesiz Allah kendi kullarını görendir.

İbrahim 14-42: (Ey Muhammed,) Allah’ı sakın zulmedenlerin yapmakta olduklarından habersiz sanma, onları yalnızca gözlerin dehşetle belireceği bir güne ertelemektedir.

Allah asla eksik ve çelişkili bir söz söylemez. Dünyada yaptıklarınızın cezasını ya da mükafatını öldükten sonraya erteledim diyorsa öyledir. O halde demekki HELAK ayetlerinin müteşabih  başka anlamları olmalıdır.