BEN DE KUR’AN YETER DİYENLERDENİM;

Rahman  Rahim  olan Allah’ın adıyla;

Kur’an bize yeter diyenler sanki haşa, peygamberi kabul etmeyenler olarak anlaışılıp  Kur’an yetmez diyenler tarafından bu şekilde  eleştirilmektedirler. Oysa Kur’an yeter diyenler Allah’ın resulü Kur’an yeter dediği için, Kur’an yeter demektedirler.
29/51. Kendilerine okunmakta olan Kitabı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu? Şüphesiz bunda iman eden bir kavim için gerçekten bir rahmet ve bir öğüt (zikir) vardır.
Ben de Kur’an yeter diyenlerdenim. Çünkü Kur’an Allah tarafından insanlar için yaşam biçimi hayat tarzını, neyin helal neyin haram , neyin yanlış neyin doğru olduğunu resulün kalbine ilka ve ilham ederek, kendi bilgilerin aktarmıştır.
Allah Resulü kalbine ilka ve ilham edilen bu bilgileri ağzından dökülen kelimelerle insanlığa duyurmuştur. Kendisine gelen vahiylere önce kendisi iman etmiş sonara da müminler iman etmiştir..
2/285. Elçi, kendisine Rabbinden indirilene iman etti, mü’minler de. Tümü, Allah’a, meleklerine, Kitaplarına ve elçilerine inandı. ‘O’nun elçileri arasında hiç birini (diğerinden) ayırdetmeyiz. İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz bağışlamanı (dileriz). Varış ancak Sana’dır’ dediler.
Elçinin söyledikleri, kendi hevasından değil, Onun söyledikleri vah yolunmakta olan vahiydir. Eğer kendisine gelen vahiylerden başka söz söylese ve vahye uyuşmayan bir davranışta bulunmuş olasaydı Allah onu şah damarından keserdi.
69/43. Alemlerin Rabbinden bir indirilmedir.
6944. Eğer o, bize karşı bazı sözleri uydurup-söylemiş olsaydı.
6945. Muhakkak onun sağ-elini (bütün güç ve kudretini) çekip-alıverirdik.
6946. Sonra onun can damarını elbette keserdik.
Öyleyse Kur’an Yeter diyen biz değil bizim iman ettiğimiz nebi ve resuldür. O da bu sözü kendisi değil Allah’ın ona vah yettiğini vah yederek bize aktarmaktadır.
Ey! Peygamberi, Allah’ın tanımladığı şekilden çıkararak kendi zan ve tahminlerle uydurulmuş olan hadislerle peygamber profili çizip kendi yollarının en doğru yol olduğunu savunanalar. Doğru yol, Allah’ın vahiylerle çerçevesini çizip peygamberin de o vahyin dışına çıkamadığı yolun ta kendisidir..
Peygamberin söylediği ya vahiydir. Ya da vahiylerin harmanlamasının bir yorumudur. O yorumun içerisinde mutlaka vahiylerin esintisi vardır.
Ey uydurulmuş hadis peşinde koşanlar Allah sizi de Bizi de bu Kur’an’dan hesaba çekecektir.
43/44. Ve şüphesiz o (Kur’an), senin ve kavmin için gerçekten bir zikirdir. Siz (ondan) sorulacaksınız.
İşte Benim anladığım Kur’an’ın bana öğrettiği nebi ve resul fotoğrafı budur.
Doğrularım Allah’a yanlışlarım ise bana aittir.
Ali Rıza Borazan
11.05.2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.