MÜSLÜMANLARDAN BAŞKASI DA CENNETE GİDECEK Mİ?

Rahman Rahim Olan Allah’ın adıyla!
Önce şunu anlamamız gerekir. Allah hiç Hristiyan sabi olun demiş mi? Zaten Yahudi’yim Hristiyan’ın demek Allah’ın gönderdiği bütün dinlere muhalefet etmek demektir. Hristiyan olanlar içerisinde eğer doğru yolda olanlar varsa onlar zaten Müslüman olanlardır Bakınız Hristiyan olup da onların ateş içerisinde olacağını Kur’an şöyle izah eder..
4/159. Andolsun, Kitap ehlinden, ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur. Kıyamet günü, o da onların aleyhine şahid olacaktır..
Dikkat ederseniz ayette önemli bir konuya da dikkat çekmektedir. Yani bir insan ölüm anında Ahiret hayatında gidecek olduğu yeri bilmekte ve ona gösterilmektedir. İstersen bununla ilgili bir ayet daha vereyim.
10/90. Biz, İsrailoğullarını denizden geçirdik; Firavun ve askerleri azgınlıkla ve düşmanlıkla peşlerine düştü. Sular onu boğacak düzeye erişince (Firavun): ‘İsrailoğullarının kendisine inandığı (ilahtan) başka ilah olmadığına inandım ve ben de müslümanlardanım’ dedi.
Düşüne biliyor musun?Allah katında kabul görülecek olan söz ben Müslümanım demektir. Kur’an’a göre araştır. Müslüman olmayan hiç kimse cennete gidemeyecektir. Müslüman olmak da İnanç ve yaşamını vahye göre düzenleyen insan demektir.
6/162. De ki: ‘Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah’ındır.’
Dilersen bunları doğrulayan bir ayet daha vereyim.
7/157. Onlar ki, yanlarındaki Tevrat’ta ve İncil’de (geleceği) yazılı bulacakları ümmi haber getirici (Nebi) olan elçiye (Resul) uyarlar; o, onlara marufu (iyiliği) emrediyor, münkeri (kötülüğü) yasaklıyor, temiz şeyleri helal, murdar şeyleri haram kılıyor ve onların ağır yüklerini, üzerlerindeki zincirleri indiriyor. Ona inananlar, destek olup savunanlar, yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler; işte kurtuluşa erenler bunlardır.
Siz zannediyorsunuz ki Bu günkü insanların milattan sonra kendi elleri ile uydurup uydurup yazmış oldukları Tevrata ve incili Allah’ın orijinal ve Tevrat ve incili olarak var saymak tasınız.
Oysa ayette “Onlar ki, yanlarındaki Tevrat’ta ve İncil’de (geleceği) yazılı bulacakları ümmi haber getirici (Nebi) olan elçiye (Resul) uyarlar; “
Bana söyler misiniz?   Bu gün, bu iki kitapta Tevrat ve incilde, son nebinin geleceğine iman eden bir tek Yahudi veya Hristiyan var mıdır? Veya elinizde bulunan Tevrat ve incilin hangi sayfasında bunlar yazılmaktadır. Asla bulamazsın.
Konumuz olan ayeti tekrar yazarak uzun bir anlatımdan sonra kaleme aldığım makalenin özetini ötelemeye çalışayım.
2/62. Şüphesiz, iman edenler(le) yahudiler, hristiyanlar ve sabiiler(den kim) Allah’a ve ahiret gününe iman eder ve salih amellerde bulunursa, artık onların Allah katında ecirleri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır.
Hatta benzeri olan bir ayet daha vereyim.
5/68. De ki: ‘Ey Kitap Ehli, Tevrat’ı, İncil’i ve size Rabbinizden indirileni ayakta tutmadıkça hiç bir şey üzerinde değilsiniz.’ Andolsun, Rabbinden sana indirilen, onlardan çoğunun tuğyanlarını ve inkârlarını arttıracaktır. Sen de kafirler topluluğuna karşı üzüntüye kapılma.
5/69. Gerçek şu ki, iman edenlerle yahudiler, sabiîler ve hristiyanlardan Allah’a, ahiret gününe inanan ve salih amellerde bulunanlar; onlar için korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır.
Demek ki kitap ehli olanlar, Allah’tan gelen hükümleri ayaklar altına almışlar ve Allah da onları eleştirmektedir.
Özet olarak Ayette şu mesaj verilmektedir. Bu tabi ki otuz sekiz yıllık Kur’an çalışmamın sonucunda edindiğim kanaattir.
1-İman edenlerle, Kelimesi ayette bütün iman edenleri bir anlayış olarak verse de, asıl o kelimenin anlatmak istediği anlam ayet içerisinde ümmi olanlardan İman edenleri kastetmektedir.
2- Yahudilerden; ifadesi; nebi ve resulün hicret ederek Medeni’ye geldiğinde Çoğunluk olarak Yahudi ve Hristiyan olanlar bulunmaktaydı. İşte onun için her iki din mensubunu ayrı ayrı dile getirerek onlardan iman edeleri kastetmektedir.
3-Sabiiler, Daha önce Müslüman olmayıp da değişik dini inançtı olanları kastetmektedir. Yıldıza tapanlar güneşe tapanlar. ateşe tapanlar ve sair dinde olanlardır.
Kur’an içerisinde geçen bütün ayetler de Müslüman olanların durumunu ortaya koyarken ayette şart koşulan gerekleri yerine getirme koşulu ile kurtuluşta olacağı anlatılmaktadır.
“Allah’a ve ahiret gününe iman eder ve salih amellerde bulunursa, artık onların Allah katında ecirleri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır.
Hatta benzeri olan bir ayet daha vereyim.”
İşte övgü ile Allah’ın bahsettiği kelime Müslüman kelimesidir.
41/33. Allah’a çağıran, salih amelde bulunan ve: ‘Gerçekten ben müslümanlardanım’ diyenden daha güzel sözlü kimdir?
İşte Kur’an bütünlüğünde geçen ve Allah’ın övgü ile bahsettiği kelime Müslüman kelimesidir Müslüman olamayan hiç bir din mensubu Allah kastında makbul görülmemiştir kurtuluşa ermemiştir.
Doğrularım Allah’a yanlışlarım ise bana aittir.
Ali Rıza Borazan
18.042019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.