MUCİZE SADECE ALLAH KATINDADIR

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

Mucize ; Allah’ın kâinatta yaratmış olduğu Zerreden küreye kadar bütün varlıklardır. Yani toprak mucize,ağaç mucize dağ mucize insan mucize Savaş mucize, barış mucize vs. Bu mucizelerden İnsanlara hiç biri verilmemiştir.

Peygamberlere de sadece vahiy mucizesi verilmiştir.

29/50: “Dediler ki ona rabbinden ayetler indirilmeli değimliydi:De ki ayetler yalnızca Allah’ın katındadır.Ben ise apaçık bir uyarıcıyım.”

17/59 “Bizi ayetler göndermekten öncekilerin onu yalanlamasından başka bir şey alıkoymadı.Semuda dişi deveyi görünür olarak gönderdik. Fakat onlar bununla zulmetmiş oldular.oysa biz ayetleri ancak korkutmak için göndeririz .”

6/158: “onlar meleklerin kedilerine gelmesini veya rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini ya da Rabbinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin bazı ayetlerinin geleceği gün daha önce iman etmemişse veya imanlarıyla bir hayır kazanmamışsa hiç kimseye imanı yarar sağlamaz. De ki “bekleyin bizde şüphesiz beklemekteyiz

Daha mucizelerin Allah’a ait olduğu ile ilgili bir çok ayet nakledebiliriz ancak konunun anlaşılması açısından bu kadarının yeterli olduğu kanaatindeyim.

Daha öncede belirttiğim gibi mucizeler sadece Allah’a aittir. bu güne kadar gelen İslam toplumlarının inandığı ve anlattığı gibi peygamberler vahyin dışında olağan üstü harikulade mucizeler” göstermemişlerdir.

On parmağından su akıtıp askerlerini sulaması, ayı ikiye bölmesi, kısır koyunu kuzlatması ölüleri diriltmesi, Burak’la göklerde seyahat etmesi olayları hep ya Kuran’ın sanatsal bir üslupla anlatması ya da uydurma hikayelerdir.

Yoksa Kuran’ın şu ayetlere ters olurdu.


17/93”Yahut altından bir evin olmalı veya gökyüzüne yükselmelisin. üzerimize bizim okuyabileceğimiz bir kitap indirinceye kadar senin yükselişine de inanmayız.de ki : rabbimi yüceltirim ben elçi olan bir beşerden başkası mıyım?

17/92-“ Veya öne sürdüğün gibi gökyüzünü üstümüze parça parça düşürmeli ya da Allah’ı ,yada melekleri karşımıza getirmelisin.”

Görüldüğü gibi kafirlerin istedikleri olağan üstü harikulade şeyler peygamberlerde yok.Onlar sadece bir beşerdir .Diğer insanlardan farkları onlar vahyin gözetimindedirler.

Hiç bir peygamber ölüyü diriltemez hiçbir peygamber ayı ikiye bölemez. Hiçbir peygamber Allah’ın izini olmadıkça hiçbir kimseyi yola getiremez.

Eğer onlarda Allah’ın yarattığını yaratsaydı onlar da Allah olurdu Böylece Allah ikileşirdi ve kâinat fesada uğrardı. Allah kendisine ortak edinmemiştir. Allah’tan başka ilah yok hamd övgü saygı ihtiram kulluk ve ibadet ona aittir.


29/50- Dediler ki: “Ona Rabbinden ayetler (birtakım mucizeler) indirilmeli değil miydi?” De ki: “Ayetler yalnızca Allah’ın Katındadır. Ben ise, ancak apaçık bir uyarıcıyım.”

29/51- Kendilerine okunmakta olan Kitab’ı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu? Şüphesiz, bunda iman eden bir kavim için gerçekten bir rahmet ve bir öğüt (zikir) vardır.
 
sonuç olarak, Musa peygamberin denizi yarması, asanın yılan ejderha olması, İsa peygamberin ölüleri diriltmesi, Salih peygamberin devesi, Süleyman peygamberin Belkıs’ın sarayını gözler önüne getirtmesi, Musa kavminin  öldürmüş oldukları kişiye kestikleri inek parçası ile vurup dirilmesi İbrahim peygamberin ölü kuşları diriltmesi Hep Kuranda mecazi bir anlatım sanatı ile anlatılmış olaylardır.
 
 
Doğrularım Allah’a yanlışlarım ise bana aittir. En doğrusunu Allah bilir.
 
ALİ RIZA BORAZAN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.