Melek

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLAMELEK:İnsanın fiziki ve psikolojik  yapısı da dahil olmak üzere insanın dışındaki insanın emrine amade olan bütün varlıkların adıdır.


Öyleyse bu güne Kadar anlatılan Kuran’ın dışındaki melek kavramı,yanlıştır. o zaman, ondan uzaklaşıp, Kuran’ın tarif ettiği melek kavramına gelerek Allah’ın yerine koyduğu kelimeleri yerinde tutmaya çalışalım.


“ve meleklere Ademe secde edin dedik İblis hariç secde ettiler.”
Melekler öyle bir varlık ki Hem Ademe secde edin emriyle Allah’ın emrini yerine getirerek Allah’a secde ediyor. hem de secde edeceği yeri tarif ederek, Ademoğlunun emrine giriyor.


Meleği tarif ederken Allah’ın yarattığı İnsanoğlunun fiziki ve psikolojik yapısı da dahil insanın dışındaki bütün Allah’ın yarattığı zerreden küreye kadar olan her şey demiştik.


Şimdi de iblis nedir? ona bir bakalım.


İBLİS. İnsandaki fısk ve fücurun asıl Allah’a kulluk için yaratılmış olan insanı doğru yoldan alıkoymak için vesvese veren varlığın adıdır.

O zaman iblis insanın içinde olan ve insana kötülüğü fısıldayan. Bir melektir. Kur’an’da aynı zamanda nefis anlamında da kullanılmıştır.


12/23Evinde kalmakta olduğu kadın ondan murat almak istedi ve kapıları sımsıkı kapatarak,isteklerim senin içindir gelsene (dedi) (Yusuf)dedi ki Allah’a sığınırım çünkü o benim efendimdir.Yerimi güzel tutmuştur.Gerçek şudur ki zalimler kurtuluşa ermez.”

12/24-“Andolsun kadın onu arzulamıştı Eğer Rabbinin (zinayı yasaklayan)kesin kanıtını görmeseydi O da onu arzulamıştı. Böylece biz ondan kötülüğü ve fuhuşu geri çevirmek için (ona delil gönderdik) çünkü o muhlis kullarımızdandır.”


Kur’an öyle girift bilmece gibi bir şey ki Bu bilmeceyi çözebilmek için. Çok düşünüp aklı iyi kullanmak gerekiyor. Çünkü her kelimenin diğer kelimelerin açıklamasına ihtiyacı vardır.

Şimdi iblis cinlerdendi ayetine bir bakalım.

18/50” Hani meleklere ademe secde edin demiştik.İblisin dışında secde etmişlerdi.O cinlerdendi Böylelikle Rabbinin emrinden dışarı çıkmıştı Bu durumda beni bırakıp böylece onun soyunu veliler mi edineceksiniz ? Oysa onlar sizin düşmanlarınızdır. Zalimler için ne kadar kötü değiştirmedir.”


Ayette de izah edildiği gibi insan vücudunu oluşturan parçalardan biri fısk ve fücur yani iblis demiştik Asıl insanın yaratılışta verdiği söz nedeni ile Allah’ı bilip itaat etmesi yaratılışa daha uygundu.

7/172: “hani rabbin adem oğullarının sırtlarından zürriyetlerini almış Onları kendi nefislerine karşı şahitler kılmıştı Ben sizin rabbiniz değimliyim? ( demişti de) Onlar evet (rabbimizsin) Şahit olduk demişlerdi . Kıyamet günü biz bundan habersizdik dememeniz içindir.”


İşte insanın ana yapısının bir köşesinde yabancı olan iblisin insanı kuşatmasıyla Allah’ı Rab kabul eden insanı vermiş olduğu bu sözden vaz geçirterek. Şeytan ,kâfir zalim yoldan çıkmış adlarıyla anılıyor.”Şimdi de şeytan kelimesi üzerin de Kuran’ın anlattıklarına bir bakalım

Takva İblisten ve diğer meleklerden ayrılarak insanı sadece Allah’ın yolundan götürmeyi teklif sunmakla görevli bir melektir.

Sonu olarak, İnsanlar meleklerden değişik manevra kabiliyetine sahip olmaları nedeniyle attığı her adımdan konuştuğu her sözden yaptığı her davranıştan sorumlu olması ile diğer meleklerden ayrılmakta ve yerleri ve gökleri yaratan Allah’a karşı sorumludur. ve ahiret hayatında hesap verecektir.

Melekler ise kendilerine kotlanmış olan bilgilerle insanlar yaşadıkça var olan  ve insanlar yöneldikLeri zaman kendilerinde olan bilgilerle insanları bilgilendirerek insanlara secde etmektedirler. 

Doğrularım Allah’a yanlışlarım ise bana aittir.

ALİ RIZA BORAZAN

MERSİN-ANAMUR.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.