Blog

72- CİN SURESİ TEFSİRİ

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla; Cin suresi, Kur’an sıralamasına göre yetmiş iki, nüzul sırasına göre kırkıncı sure olup, yirmi sekiz ayetten ibarettir. Mekke’de nazil olmuştur. Kur’an içerisinde yaklaşık olarak kırk bir yerde cinlerle ilgili ayet geçmektedir. Genel olarak İslam…

7 – ARAF SURESİ TEFRİSİ

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla; Araf suresi Kur’an sıralamasına göre yedi, nüzul sırasına göre de otuz dokuzuncu sure olup Mekke’de indirilmiştir. İki yüz altı ayetten ibarettir. 7/1- Elif, Lam, Mim, Sad. Genelde surelerin başlarında Kur’an’da geçen harflerden örnekler vererek,…